หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

admin stoh
2018-09-12 10:57:34

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย – มีนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของ จป.วิชาชีพ (สายก่อสร้าง) การตรวจเครน 25 ตัน การจัดการสาธารณูปโภคก่อนการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า และได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านงานก่อสร้าง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน