หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > จัดแสดงผลงาน น.ศ. ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32
จัดแสดงผลงาน น.ศ. ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

admin stoh
2018-09-12 10:54:41

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำผลงานของนักศึกษาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32


คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นำผลงานของนักศึกษาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และคณาจารย์สร้างเครือข่ายในสายงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน