หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > แสดงผลงานโครงการ Safety Thailand
แสดงผลงานโครงการ Safety Thailand

admin stoh
2018-09-12 10:53:52

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ในโครงการ Safety Thailand


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผศ.อรัญ ขวัญปาน อ.ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ นำนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ในโครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษา กับเยาวชนสู่
วัยแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยนำเสนอผลงานการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักสูตรรอบ 12 ปี ต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.อรัญ ขวัญปาน : ภาพข่าว