หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > อาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2560
อาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2560

admin stoh
2018-09-12 10:49:39

อาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2560


อาจารย์คณะเทคโนฯ รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ในงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่9 ประธานอำนวยการโครงการฯ ประธานพิธี ซึ่งงานประกาศรางวัลดังกล่าวฯ สามารถติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี https://www.youtube.com/watch?v=PYjyD5xY-Bk


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ : ภาพข่าว