คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วิธีรับตรง (รอบ3)

              คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

            เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วิธีรับตรง (รอบ3) 

            ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559

            สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2160 1438 


           >>> http://fit.ssru.ac.th/index.php/th/about-us/2013-01-30-14-53-51/2013-07-20-04-51-59/item/655.html <<<
03. 2018